top of page

INFLEXOS 

flexión- o contrario do reflexo - o contrario reflexo


Proceso creativo e investigación transdisciplinar da coautoría da fotógrafa Marilia Vasconcellos e a escritora Paloma Klisys. Inflexos propón accións que avanzan cara a provocar a deconstrución do “corpo colonizado” e a corporalidade rutineira.

 

A exploración das transconexións entre arte e filosofía crea un campo de experimentación con diferentes linguaxes artísticas (fotografía, arte sonora, poesía, artes visuais, artes plásticas), a partir de derivas e intervencións abertas á participación dun público aleatorio.

Os co-creadores crean situacións insólitas co obxectivo de producir imaxes relacionadas co universo investigador e traballar posibilidades de invención, construción, deconstrución e expansión de partes do corpo mediante a manipulación de diferentes materiais (xeso, cartón, anginato, resinas, etc.). refugallos, etc.) engadidos aos recursos abertos polo uso das novas tecnoloxías.

 

Tamén forma parte do proceso, a creación de situacións de recollida de materia prima para a súa posterior edición e composición de paisaxes sonoras.

 

As gravacións do proceso son remezcladas e reutilizadas en performances artísticas en directo, propostas tanto polos autores como por eventuales socios doutros colectivos cos que os autores descobren afinidades estéticas.

bottom of page